Trvalková výsadba s vyšším stupňom autoregulácie a extenzívnou údržbou záhonu

Trvalkové záhony tvoria značnú časť záhrady, ktoré majú každoročne iný tvar, farbu,  textúru, výšku, dynamiku pretože z roka na rok sa rastlinné společenstvo mení, preto im treba venovať zvýššenú pozornosť už pri projekcii a následne pri zakladaní, údržbe. 

Základný princíp fungovania trvalkových záhonov s vyšším stupňom autoregulácie je založený na využívaní znalostiach rastlinných spoločenstvách, komunít (solitérne, malé skupiny, vačšie společenstvo, až po rozsiahle kolonie prirodzene sa vyskytujúcich  trvalkových druhov v prírode).  

Daný princíp, spoločne s využitím mulčovania pôdy - kôra, minerálny mulč, listovka, biomasa, dávajú predpoklad k vzniku celoročne vizuálne atraktívnemu, dynamicky sa rozvíjajúcemu trvalkového záhonu pri úspore nákladov na údržbe záhonu.

  • Neformálna výsadba - sa snaží napodobniť prírodu s dôrazom na pestrosť a bohatstvo rastlinných druhov
  • Naturalistická výsadba - uvoľnený, nerušený štýl, ktorý čerpá inšpiráciu z prírodných lokalít
  • Tradičná výsadba - každá rastlina je do detailu premyslene vysadená s dôrazom na hojnosť farieb, vôní, kombinácii trvaliek
  • Bloková výsadba/Modernistická - používa sa schéma na vytvorenie dramatického efektu veľké bloky jednotlivých rastlinných druhov
  • Zmiešaná výsadba - kombinácia paliet rastlín, ktoré vytvárajú štruktúru, tvar a formu

Pravidelná údržba záhrady: 

pravidelná údržba záhrady sa vykonáva v dohodnutých intervaloch počas celého vegetačného obdobia raz za týždeň, raz za dva týždne. Najmenej raz za mesiac, podľa náročnosti záhrady na údržbu.

Sezónna údržba záhrady:

sa začína zvyčajne na začiatku a na konci vegetačného obdobia /Jar-Jeseň/, kedy býva v záhrade veľa nárazových prác. Strihanie drevín, živých plotov, upratovaním lístia, strihaním uschnutých častí bylín, doplňovaním mulčovacej kôry, odstraňovaním uhynutých a dosádzaním nových rastlín a podobne.

Jednorázová údržba záhrady:

ak je záhradníčenie Vašim koníčkom a záhrade budete venovať pravidelnú starostlivosť, ale ak nemáte dostatok znalostí na niektoré časovo, technicky, alebo odborne náročnejšie úkony máte možnosť jednorázovej pomoci s údržbou záhrady podľa konkrétnej požiadavky v dohodnutom rozsahu.