Dom v záhrade

Investor:

Súkromná záhrada

Dokončené:

Projektová fáza 

Záhrada bola malým rébusom vzhľadom k tomu, že má atypický tvar pozemku s rôznymi rozmermi strán a umiestením v priestore. V hlavnej pohľadovej zóne sú opustené vojenské priestory, ktoré postupne chradnú a tvoria tak veľmi, veľmi zlý pohľad na záhradu z terasy. Po pravej strane je betónový múr z dôvodu športového ihriska na opačnej strane múru.

Riešenie: Po dlhých úvahách som použil pôdorys domu ako šablónu pri opakovaní. Dom je vlastne obtisk trávnatej plochy a zvyšok sú trvalky. Použité drevené palisády som rozmiestnil v rôznych výškových úrovniach a hrúbkach materiáloch. Ústrednou myšlienkou v pohľadovej zóne sú siete vyplietané z oceľových lán ukotvených v drevených „L“ profiloch. Altánok opakuje geometrický tvar steny z domu a otvára sa do priestoru presklenenými stenami a v jednej strane posuvnými dverami. Predný vstup do domu bol tiež mierne komplikovaný, ale dostal som tam pohyb v zmene výšky záhonov čím je vstup reprezentatívnou ukážkou pre návštevníkov domu. Otázka:  Čo asi bude v ďalších častiach záhrady? 

Pôvodný stav:

Návrhy: