Solčany

Projekt:

Solčany 

 Investor:

Súkromná záhrada

Dokončené:

V štádiu realizácie 2017


Hneď moja prvá poznámka pri obhliadke záhrady bola "potrebné vyriešiť prúdenie vetra". Nakoľko je pozemok otvorený od juhu, až juhozápadu. Kde počas leta a jesene prevládajú nárazové vetry z týchto smerov do okolia.


Ako sa to podarilo vyriešiť? Vysadením tvarovaných špalierových stromov Prunus calleryana spolu s viackmennými a veľkolistými Katalpami bignóniovitých - Catalpa bignonioides. Ďalším vizuálnym a klimatickým problémom bola spevnená plocha - dlažba.   


Tá predstavovala zhruba 520m2, čo si vyžiadalo svoju daň a to asi 75% z pozemku, čo je číre šialenstvo?! Z čoho následne vznikli oddelené ostrovčeky niečoho, čo malo byť určené pre výsadbu drevín, trvaliek a trávniku.

Realizácia

Pôvodný stav

Návrh