The first touch

Projekt:

Prvá záhrada

Investor:

Sôkromná záhrada

Dokončené:

2006

 

Záhrada bola moja úplne prvá práca počas štúdia na fakulte Záhradnej a krajinnej architektúre v Nitre. Projekt bol jednoduchý – sadovnícky upraviť stávajúce plochy, ktoré už boli vymedzené stavebnou činnosťou a investorom. 

Jednoduché trvalkové záhony tvoria podrast a dotvárajú farebnú, štrukturálnu kompozíciu. Krovitá vegetácia len sprevádza a vytvára kulisu pre trvalky. Kríky boli vysádzané v skupinách, ale aj ako solitérne dreviny pre potreby jesenného či jarného aspektu kvitnutia, alebo farebnosti olistenia. Celok pôsobí jednoducho a čisto až priam naturálne čím sa dom a záhrada prechádza do okolia pri hlavnom vstupe do domu.