Nová záhrada

Projekt:

Rekonštrukcia

Investor:

Súkromá záhrada

Dokončené:

2018

Kompletná rekonštrukcia 8 ročnej záhrady, ktorá neplnila svoju funkciu. Zbytočné vysoké náklady na údržbu pri tvarovaní kríkových skupín, drevín a trávniku.

Hlavnou myšlienkou investora bolo Priniesť prírodu - život späť do záhrady, kde patrí a to na BIO - Organickej úrovni. Musela sa naštartovať samoregeneračná schopnosť prírody s minimálnym vstupom ľudského faktoru do budúcna. 


Cieľom bolo, aby kompozícia pôsobila prírodným rozvolneným dojmom spolu s kontrastným abiotickým činiteľom - solitérne kamene spolu s masívnymi nášlapnými platňami z andezitu pre vytvorenie schodov.

Realizácia

Pôvodný stav

Návrh