Front Line

Projekt:

Cottage Garden 

 Investor:

Súkromný investor

Dokončené:

Konštrukčná fáza

Hlavnou myšlienkou celej kompozície boli pravidelne sa opakujúce línie. 

Štvorec a jeho vzájomné výškové a rozmerové rozloženie v priestore záhrady a výsadby. Stále sa opakujúci tvar dáva záhrade ucelenú i  prepojenú kompozíciu kde sa dá pozorovať v skupinovej výsadbe drevín, trvaliek, záhradného posedenia s vodným prvkom, ktorý sa ako obraz vynára z kamennej steny a vinie sa okolo posedenia. Špalierové stromy dodávaju záhrade intimitu, pokoj a aj výšku v tvare obdĺžnika.