Naturalistic Garden

Projekt:

Naturalistic Garden
    

 Investor:

Súkromný investor
     

Dokončené:

Realizované 2016/2017

Dom sa nachádza na pozemku s priamym kontaktom s okolitým lesným porastom. Čo bolo hlavým faktorom pri výbere prírodných trvalkových spoločenstiev s použitím čo najmenšieho množstva kultivarov a kríkových drevín.

Celková rozloha upravených plôch bola 628m2. Kompozičným zámerom bolo priblíženie sa prírodným okrajovým porastom v čo najväčšej miere a s ohľadom na okolitú prírodu. Ďalším prvkom je použitie rytmického opakovania 4, 5 druhov s podporou výškovej gradácie v rôznych obdobiach roka a s premenou farebnosti. Zvyšné voľné plochy sú vyplnené trávnymi spoločenstvami - Sesleria autumnalis, Sesleria heufleriana, Deschampsia cespitosa, Molinia caerulea, Carex montana, Carex caryophyllea s pôdopokryvnymi trvalkami - Geranium cinereum, Geum coccineum, Viola odorata. Jarný aspekt je podporený cibuľovinami - Narcissus, Chionodoxa, Allium, Lillium sp. Tulipa.

Realizácia

Pôvodný stav