Gravel border

Investor:

Súkromná záhrada

Dokončené:

2011

Štrková predzáhradaka vysadená trvalkami a travinami. Jednoduchá a čistá myšlienka s rôznymi svetelnými podmienkami pre trvalky. Celú kompozíciu prepájajú gabióny. Kovové klietky naplnené kameňom pôsobia ťažko a osamotene.

V spojení s trvalkami sa oba živle dopĺňajú. Záhradka je vzdušná, ľahká, pohyblivá a nepôsobí rušivo a nadväzuje na dom. V zadnej časti domu sú tieňomilnejšie rastlinné spoločenstvá v podraste Cornus cousa. Keď sa trvalky časom zapoja a vytvoria súvislý podrast bude záhon stabilizovať napätie medzi domom a úžitkovou časťou záhrady spolu s altánkom v pozadí, ktorý využívajú obyvatelia domu počas letnej sezóny.     

situačný návrh