Moderný minimalizmus

Projekt:

Moderný minimalizmus 

 Investor:

Súkromný investor

Dokončené:

Konštrukčná fáza

Plocha záhrady je len 12m2 z čoho vyplýva, že treba dokonale určiť funkčné zony priestoru záhrady a vytvoriť výšku, hlbku v záhrade, ktorú podporuje nočné nasvietenie.

Základom kompozície je použiť čisté linie v tvare L. Spolu s vysoko vylešteným kamenným obkladom vytvárať ilúziu odrazu svetla v záhrade a tým docieliť opticky väčšiu plochu.    

Zadná pohľadová stena je vizuálne silná dominanta, spolu s múrom opakujú tvar L rovnako na ľavej strane, spolu so štrkom spevňenú plochu záhrady.