Bubble space garden

Investor:

Súkromná záhrada

Dokončené:

2011

Hlavnou kompozičnou - myšlienkou záhrady boli morské vlny, ktoré sa pretransformovali do podoby trávneho pokryvu s rôznymi moduláciami terénu a kde stromy tvoria dáždnikovitou korunou imitáciu oblakov. 

Guľové  osvetlenie má funkciu architektonicko – estetickú – funkčnú. Stabilizuje plochu a prepája tvarovo trávnik so stromami a v noci svieti kde dáva záhrade ďalší rozmer v podobe hre tieňov a svetla.