Sadovnícke úpravy námestia mesta Bánovce nad Bebravou

Investor:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Dokončené:

2007    

Mesto Bánovce nad Bebravou - rekonštrukcia námestia sa začala v roku 2002 architektonicko stavebným riešeným. 

Následne sa v roku 2006 vypracoval sadovnícky projekt kde bol hlavným cieľom riešenia začlenenie vymedzených plôch pre sadovnícke úpravy okolia a prepojenia zostávajúcich plôch s okolitým prostredím a vytvoriť tak ucelený obraz námestia s pôvodnými prvkami a zložkami, ktoré sa podieľajú na celkovej kompozícií  sadovníckeho riešenia námestia Ľudovíta Štúra v meste Bánovce nad Bebravou. 

Ďalším prvkom je spríjemniť pobyt pri fontáne, na lavičkách, pohľadmi na vegetáciu, alebo len prechádzajúcim obyvateľom a návštevníkom námestia. 
   
 Následné docielenie sekundárnych faktorov zelene v mestskom prostredí (zníženie prašnosti, hluku, vetra, teploty). A na druhej  strane je nenásilné posunutie prírody smerom k obyvateľom.